Блог

Приказ минфина 137н от 29102010

Оглавление:

Приказ минфина 137н от 29102010

137Н автобус (Маршрут: Залізничний Вокзал Центральний) має 42 зупинки відправляється з Ст. М. Харківська і закінчується в Залізничний Вокзал «Центральний».

Огляд розкладу руху на лінії 137Н автобус на наступний тиждень: початок роботи о 01:00, завершення роботи о 23:30. Дні роботи цього тижня: робочі дні

Виберіть будь-яку 137Н автобус зупинки нижче для перегляду в режимі реального часу актуальних розкладів і карт маршрутів.

Напрямок: Залізничний Вокзал Центральний

Часті запитання по 137Н

О котрій годині розпочинає рух 137Н автобус?

137Н автобус починає здійснювати рух о 01:00 по Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П’ятниця, Субота.

О котрій годині припиняє рух 137Н автобус?

137Н автобус припиняє рух на маршруті о 23:30 по Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П’ятниця, Субота.

О котрій годині прибуває 137Н автобус?

Коли прибуває Залізничний вокзал Центральний — ст.м. Харківська Автобус? Натисніть тут для перегляду часу прибуття і повного розкладу Залізничний вокзал Центральний — ст.м. Харківська Автобус, що є найближчою до вашого місцезнаходження.

Перелік 137Н автобус зупинок

Перелік 137Н автобус вулиць

137Н автобус Карта маршруту

137Н автобус Розклад руху

137Н автобус маршрут здійснює рух по робочі дні. Звичайний режим руху за розкладом: 01:00 — 23:30

«Першою зупинкою 137Н автобус маршруту є Ст. М. Харківська, а останньою — Залізничний Вокзал «Центральний». 137Н (На напрямку: Залізничний Вокзал Центральний) здійснюється рух по робочі дні.

Додаткова інформація: 137Н має 42 зупинки і загальна тривалість подорожі цим маршрутом складає приблизно 63 хвилин.»

Постійно подорожуєте? Дізнайтесь, чому більше 330 мільйонів користувачів довіряють Moovit і вважають його найкращим додатком міського пасажирського транспорту. Moovit інформує вас про маршрути, запропоновані Київпастранс, дає можливість користуватися автобус трекером, бачити вказівки щодо подорожі, карти маршрутів ліній в Киев і допомагає знаходити найближчі до вас 137Н автобус зупинки. Відсутній доступ до інтернету? Завантажте офлайнову PDF-карту, автобус розклад для 137Н автобус і візьміть їх з собою в дорогу.

Альтернативні напрямки руху

Київпастранс маршрути в Киев

Часті запитання по 137Н

О котрій годині розпочинає рух 137Н автобус?

137Н автобус починає здійснювати рух о 01:00 по Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П’ятниця, Субота.

О котрій годині припиняє рух 137Н автобус?

137Н автобус припиняє рух на маршруті о 23:30 по Неділя, Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П’ятниця, Субота.

О котрій годині прибуває 137Н автобус?

Коли прибуває Залізничний вокзал Центральний — ст.м. Харківська Автобус? Натисніть тут для перегляду часу прибуття і повного розкладу Залізничний вокзал Центральний — ст.м. Харківська Автобус, що є найближчою до вашого місцезнаходження.

Законодательная база Российской Федерации

Бесплатная консультация
Федеральное законодательство

  • Главная
  • ПРИКАЗ Минфина РФ N 137н, Минэкономразвития РФ N 527 от 29.10.2010 «О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАСЧЕТУ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»
  • На момент включения в базу документ опубликован не был

ПРИКАЗ Минфина РФ N 137н, Минэкономразвития РФ N 527 от 29.10.2010 «О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАСЧЕТУ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 г. N 671 «О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 37, ст. 4686) приказываем:

Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по формированию государственных заданий федеральным государственным учреждениям и контролю за их выполнением.

Заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации —
Министр финансов
Российской Федерации
А.Л.КУДРИН

Министр
экономического развития
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Утверждены
Приказом Минфина России N 136н
Минэкономразвития России N 526
от 29 октября 2010 г.

1. Настоящие Методические рекомендации содержат:

— описание рекомендуемых подходов к организации работы по формированию государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее — государственное задание) федеральными органами исполнительной власти (государственными органами), осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении федеральных бюджетных учреждений или автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в федеральной собственности (далее — федеральное автономное учреждение), а также главными распорядителями средств федерального бюджета в отношении находящихся в их ведении федеральных казенных учреждений, определенных правовыми актами главных распорядителей средств федерального бюджета (далее — федеральное казенное учреждение);

— рекомендации по контролю за выполнением государственного задания федеральными государственными учреждениями.

2. Настоящие Методические рекомендации в части организации работы по формированию государственного задания содержат следующие положения:

— составление и утверждение перечней государственных услуг (работ);

— определение показателей качества государственных услуг (в случае принятия решения об их установлении).

3. Формирование государственных заданий федеральных государственных учреждений рекомендуется начинать при планировании бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.

4. В целях утверждения государственных заданий формируются следующие виды перечней государственных услуг (работ):

— ведомственные перечни государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности, утверждаемые федеральными органами исполнительной власти (государственными органами), осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных федеральных бюджетных или федеральных автономных учреждений, а также главными распорядителями средств федерального бюджета в отношении находящихся в их ведении федеральных казенных учреждений (далее — ведомственный перечень государственных услуг (работ));

— базовые (отраслевые) перечни государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) федеральными государственными учреждениями в установленной сфере деятельности, утверждаемые федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности (далее — базовый перечень государственных услуг (работ)).

5. Показатели ведомственных перечней государственных услуг (работ) могут быть дополнены и детализированы, но не должны противоречить показателям базовых перечней государственных услуг (работ) (при их утверждении).

6. Базовые перечни государственных услуг (работ) и ведомственные перечни государственных услуг (работ) подлежат размещению на официальных сайтах в сети Интернет.

7. Базовый перечень государственных услуг (работ) и ведомственный перечень государственных услуг (работ) составляются по формам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 г. N 671 «О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания» (далее — Постановление).

8. Базовый перечень государственных услуг (работ) формируется в соответствии с полномочиями Российской Федерации, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с учетом типов, видов, групп федеральных государственных учреждений, оказывающих услуги (выполняющих работы) в установленной сфере деятельности.

9. В соответствии с формой базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), утвержденной Постановлением, заполняются следующие графы:

— в графе 1 указывается порядковый номер государственной услуги (работы);

— в графе 2 «Наименование государственной услуги (работы)» указывается наименование государственной услуги (работы);

— в графе 3 «Категории потребителей государственной услуги (работы)» указываются потребители государственных услуг (работ) — физические и/или юридические лица и их характеристика (например, для физических лиц — возраст, состояние здоровья, образование, гражданство; для юридических лиц — виды деятельности, отношение к субъектам малого предпринимательства).

В случае если деятельность федерального государственного учреждения осуществляется в интересах общества в целом, то данная деятельность определяется как работа, и в указанной графе ставится «в интересах общества».

Графы 4 — 6 базового перечня государственных услуг (работ) заполняются по решению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, утверждающего данный перечень.

При заполнении указанных граф:

в графе 4 «Единицы измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы)» рекомендуется указывать показатель, которым может быть измерен объем оказания государственной услуги (выполнения работы), например: число посетителей (тыс. чел.), число обучающихся (чел.), число воспитанников (чел.), количество койко-дней, клиенто/дней, дето/дней, количество новых постановок (ед.), количество вызовов (ед.), число проведенных мероприятий (ед.), количество единиц хранения (ед.), площадь помещений (кв. м), число восстановленных (отремонтированных, отреставрированных) сооружений (объектов);

в графе 5 «Показатели, характеризующие качество государственной услуги» рекомендуется указывать показатели качества государственной услуги в соответствии с пунктами 13, 14 и 15 настоящих Методических рекомендаций;

в графе 6 «Наименования федеральных государственных учреждений (групп учреждений), оказывающих государственную услугу (выполняющих работу)» указываются наименования учреждений (групп учреждений), оказывающих государственную услугу (выполняющих работу), например, федеральные университеты, национальные исследовательские университеты.

10. В ведомственный перечень государственных услуг (работ) включаются все государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) подведомственными федеральными государственными учреждениями.

При формировании ведомственного перечня государственных услуг (работ) рекомендуется:

а) проанализировать государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности, оказание (выполнение) которых:

осуществляется в рамках полномочий Российской Федерации и в установленной сфере деятельности федерального органа исполнительной власти (государственного органа), утверждающего ведомственный перечень государственных услуг (работ);

осуществляется в рамках полномочий Российской Федерации по сфере деятельности, в которой функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию возложены на иные федеральные органы исполнительной власти;

не относится к полномочиям Российской Федерации.

б) определить наличие базовых перечней государственных услуг (работ) по оказываемым (выполняемым) федеральными государственными учреждениями услугам (работам) в целях исключения возможного несоответствия аналогичных показателей в базовом перечне государственных услуг (работ).

в) дополнительно детализировать государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) на платной основе в случаях, определенных федеральными законами, с тем, чтобы обеспечить их формирование как отдельной государственной услуги.

11. В соответствии с формой ведомственного перечня государственных услуг (работ), утвержденной Постановлением, заполняются следующие графы:

— в графе 1 указывается порядковый номер государственной услуги (работы);

— в графе 2 «Наименование государственной услуги (работы)» указывается наименование государственной услуги (работы).

В случае утверждения соответствующего базового перечня государственных услуг (работ) в ведомственном перечне государственных услуг (работ) указывается наименование государственных услуг (работ) согласно соответствующему базовому перечню государственных услуг (работ) с последующей их детализацией при необходимости;

— в графе 3 «Категории потребителей государственной услуги (работы)» указываются потребители государственных услуг (работ) — физические и/или юридические лица и их характеристика (например, для физических лиц — возраст, состояние здоровья, образование, гражданство; для юридических лиц — виды деятельности, отношение к субъектам малого предпринимательства).

В случае если деятельность федерального государственного учреждения осуществляется в интересах общества в целом, то данная деятельность определяется как работа, и в указанной графе ставится «в интересах общества»;

— в графе 4 «Единицы измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы)» рекомендуется указывать показатель, которым может быть измерен объем оказания государственной услуги (выполнения работы), например: число посетителей (тыс. чел.), число обучающихся (чел.), число воспитанников (чел.), количество койко-дней, клиенто/дней, дето/дней, количество новых постановок (ед.), количество вызовов (ед.), число проведенных мероприятий (ед.), количество единиц хранения (ед.), площадь помещений (кв. м), число восстановленных (отремонтированных, отреставрированных) сооружений (объектов).

Графы 5, 6 ведомственного перечня государственных услуг (работ) заполняются по решению федерального органа исполнительной власти (государственного органа), утверждающего данный перечень.

Указанные графы рекомендуется заполнять в следующем порядке:

в графе 5 «Показатели, характеризующие качество государственной услуги» рекомендуется указывать показатели качества государственной услуги в соответствии с пунктами 13, 14 и 15 настоящих Методических рекомендаций;

в графе 6 «Наименования федеральных государственных учреждений (групп учреждений), оказывающих государственную услугу (выполняющих работу)» указываются наименования учреждений (групп учреждений), оказывающих государственную услугу (выполняющих работу), например, высшие учебные заведения, федеральные университеты, национальные исследовательские университеты.

12. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, вправе вносить изменения в утвержденный базовый перечень государственных услуг (работ).

Главные распорядители средств федерального бюджета в отношении находящихся в их ведении федеральных казенных учреждений, федеральные органы исполнительной власти (государственные органы), осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении федеральных бюджетных или федеральных автономных учреждений, вправе вносить изменения в утвержденные ведомственные перечни государственных услуг (работ), в том числе в случае изменения базового(ых) перечня(ей) государственных услуг (работ).

13. Определение показателей, характеризующих качество государственной услуги (далее — показатели качества), осуществляется главными распорядителями средств федерального бюджета в отношении находящихся в их ведении федеральных казенных учреждений, федеральными органами исполнительной власти (государственными органами), осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении федеральных бюджетных или федеральных автономных учреждений, в соответствии с пунктом 6 Постановления.

Для каждой государственной услуги в соответствующем перечне государственных услуг (работ) рекомендуется указывать:

показатели качества, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации (при их установлении) (например, требования к оснащенности зданий средствами противопожарной защиты);

дополнительно установленные показатели качества;

для каждого показателя качества единицу измерения и формулу расчета (в случае если показатель качества является абсолютным и не требует расчета по формуле, следует привести слова «Абсолютный показатель»).

В случае если в базовом перечне государственных услуг (работ) утверждены показатели качества, данные показатели качества могут быть детализированы в ведомственном перечне государственных услуг (работ) для соответствующей государственной услуги.

14. Показатели качества рекомендуется устанавливать:

— достижимыми в рамках деятельности всех соответствующих федеральных государственных учреждений, предоставляющих данную государственную услугу. При этом его достижение должно в большей степени зависеть от деятельности федерального государственного учреждения и в меньшей степени — от деятельности федеральных органов исполнительной власти (государственных органов) или потребителей государственных услуг;

— исходя из возможности достижения целевого значения показателя качества в условиях финансового обеспечения выполнения государственного задания в пределах бюджетных ассигнований без выделения федеральному государственному учреждению дополнительного объема субсидии.

Не рекомендуется устанавливать показатели качества, создающие стимулы для осуществления федеральным государственным учреждением экономически неэффективных, социально неответственных действий, являющихся основанием для ухудшения положения потребителей государственной услуги, а также создающие у сотрудников федерального государственного учреждения «ложные стимулы» (например, ориентированных на достижение целей и задач «любой ценой», в том числе с помощью «приписок». Не рекомендуется использовать в качестве показателя количество выявленных правонарушений).

15. Для государственных услуг рекомендуется устанавливать следующие показатели качества:

1) показатели качества, характеризующие качество результата предоставления государственной услуги, например:

— для государственной услуги «комплектование и хранение библиотечного фонда» — доля удовлетворенных запросов читателей (по категориям запросов);

— для государственной услуги «демонстрация музейной коллекции» — процент ежегодно экспонируемых музейных предметов и музейных коллекций;

— для государственной услуги «подготовка спортсменов к участию в соревнованиях» — количество призеров соревнований различного уровня;

— для всех государственных услуг — доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания государственной услуги, определяемая на основе опросов потребителей государственной услуги;

2) показатели качества, характеризующие процесс оказания государственной услуги и условия ее оказания, например:

— требования к квалификации персонала;

— требования к качеству используемых в процессе оказания государственной услуги материальных запасов;

— требования к качеству оборудования, с использованием которого оказывается государственная услуга;

— требования к качеству зданий и сооружений, в которых осуществляется оказание государственной услуги.

Примерами таких показателей могут служить:

— для государственной услуги «организация досуговых мероприятий» — систематичность проведения мероприятий, сочетание познавательных и развлекательных игр;

— для государственной услуги «оказание стационарной медицинской помощи» — требования к мерам профилактики внутрибольничных инфекций (требования к регулярности дезинфекции и кварцевания помещений, влажной уборке, средствам дезинфекции);

— для государственной услуги «оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи» — среднее время ожидания приема врача;

— для государственной услуги «оказание скорой медицинской помощи» — среднее время ожидания бригады скорой медицинской помощи;

— для государственной услуги «охрана природных заказников» — протяженность оборудованных экологических троп; доля площади лесов, охваченных санитарно-оздоровительными мероприятиями;

— для государственной услуги «пополнение и хранение музейного фонда» — процент музейных предметов, внесенных в электронный каталог;

— для государственных услуг, оказываемых по заявкам (обращениям) потребителей, — среднее время ожидания оказания услуги с момента поступления заявки (обращения) потребителя;

— для государственных услуг, оказываемых потребителям в электронной форме, — формат ответа на обращение.

16. Государственное задание составляется на очередной финансовый год и плановый период.

Государственное задание для федеральных бюджетных и казенных учреждений утверждается по форме согласно Приложению к Положению о формировании государственного задания в отношении федеральных бюджетных и казенных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденному Постановлением (далее — Положение).

Государственное задание в соответствии с пунктом 2 Положения может устанавливаться на оказание нескольких государственных услуг (выполнение нескольких работ). В этом случае государственное задание включает несколько разделов, каждый из которых содержит требования к оказанию одной государственной услуги (выполнению одной работы).

При установлении федеральному бюджетному или казенному учреждению государственного задания одновременно на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ), государственное задание формируется из двух частей, каждая из которых содержит отдельно требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ).

17. Государственное задание формируется при формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период и утверждается не позднее одного месяца со дня официального опубликования федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в отношении:

а) федеральных казенных учреждений — главными распорядителями средств федерального бюджета, в ведении которых находятся федеральные казенные учреждения;

б) федеральных бюджетных учреждений — федеральными органами исполнительной власти (государственными органами), осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении федеральных бюджетных учреждений, если иное не установлено федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации .

Государственное задание для обособленного (структурного) подразделения федерального бюджетного или казенного учреждения устанавливается руководителем соответствующего учреждения.

18. Часть 1 формы государственного задания рекомендуется заполнять следующим образом:

1) в заголовочной части государственного задания в строке «РАЗДЕЛ» приводится порядковый номер раздела.

Другие публикации:  Приказ о проведении праздника в доу

В случае если государственное задание устанавливается для одной государственной услуги, строка «РАЗДЕЛ» в заголовочную часть государственного задания не включается;

2) в строке «Наименование государственной услуги» приводится наименование государственной услуги в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем государственных услуг (работ);

3) в строке «Потребители государственной услуги» указывается наименование категории потребителей государственных услуг в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем государственных услуг (работ);

4) в строке «Показатели, характеризующие качество государственной услуги» приводятся:

— наименование показателей качества, единицы их измерения и (или) формулы расчета (в случае установления данных показателей в ведомственном перечне государственных услуг (работ) — в соответствии с данным перечнем);

— значения показателей качества, в том числе за отчетный год — фактическое, за текущий год — плановое либо фактическое (при наличии информации), за очередной финансовый год и плановый период — плановые;

— источник информации о значении показателя (например, форма статистического наблюдения, информация, подготовленная на основе социологических опросов);

5) в строке «Объем государственной услуги (в натуральных показателях)» указываются:

— один (при необходимости — более) показатель измерения объема государственной услуги и единицу его измерения (в случае установления данных показателей в ведомственном перечне государственных услуг (работ) — в соответствии с данным перечнем);

— значения показателя, в том числе за отчетный год — фактическое, за текущий год — плановое либо фактическое (при наличии информации), за очередной финансовый год и плановый период — плановые;

— источник информации о значениях показателя (например, форма статистического наблюдения);

6) в строке «Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги» приводятся наименование и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги, а также ссылки на их отдельные статьи (пункты).

В первую очередь, рекомендуется указывать реквизиты административного регламента или стандарта предоставления соответствующей государственной услуги (исполнения соответствующей государственной функции для федеральных казенных учреждений). В случае их отсутствия дается ссылка на основные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги: федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, санитарно-эпидемиологические нормы и правила, государственные и/или отраслевые стандарты (ГОСТы, ОСТы), типовые (примерные) положения и т.д.;

7) в строку «Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги» вносятся сведения об используемых и планируемых к использованию способах информирования потенциальных потребителей о государственной услуге, например:

— размещение информации в сети Интернет;

— размещение информации в печатных средствах массовой информации;

— размещение информации в справочниках, буклетах;

— размещение информации у входа в здание;

— размещение информации на информационных стендах;

— размещение информации на указателях.

Для каждого из приводимых в государственном задании способов информирования потенциальных потребителей государственной услуги рекомендуется указать состав размещаемой информации (например, информации о режиме работы, справочных телефонах, фамилиях, именах, отчествах специалистов, порядок подачи жалоб и предложений) и частоту ее обновления (например, ежегодно, по мере изменения данных);

8) в строке «Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания» в качестве оснований досрочного прекращения исполнения государственного задания могут быть указаны:

— исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);

— иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации;

9) строка «Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе» заполняется для федеральных бюджетных учреждений в случаях, если федеральным законами предусмотрено право федерального бюджетного учреждения оказывать в пределах государственного задания услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, за плату;

10) в строке «Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления» указываются реквизиты и название правового(ых) акта(ов), устанавливающего(их) цены (тарифы) либо утверждающего(их) порядок их установления;

11) в строке «Орган, устанавливающий цены (тарифы)» приводится наименование органа (учреждения), устанавливающего цены (тарифы);

12) в строку «Значения предельных цен (тарифов)» вносятся сведения об установленных предельных ценах (тарифах). Данные приводятся в таблице, где следует указывать наименование государственных услуг (например, «ультразвуковое исследование», «общий массаж», «социальное обслуживание в отделении дневного пребывания», «услуги социального такси», «занятия по изобразительному искусству»), для которых установлены предельная цена (тариф), и значения установленных предельных цен (тарифов);

13) в строке «Порядок контроля за исполнением государственного задания»:

в графе «Формы контроля» указываются контрольные мероприятия:

ведение журнала звонков, полученных от населения по «горячей линии», организованной федеральным органом исполнительной власти (государственным органом);

ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и предложениями;

в графе «Периодичность» указывается периодичность проведения контрольных мероприятий:

в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже _______;

по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, требований правоохранительных органов);

по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания;

14) в строке «Форма отчета об исполнении государственного задания» рекомендуется привести форму, установленную в строке 8.1 формы государственного задания (Приложение к Положению) либо более детальную форму;

15) в строке «Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания» рекомендуется указывать периодичность и срок представления отчетности, например:

— ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным;

— ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

— ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным;

16) в строке «Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания» указываются дополнительные требования, например:

— требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания государственной услуги в случае, если отчетность о выполнении государственного задания представляется чаще, чем раз в год;

— требование о представлении информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;

— требование о представлении копий подтверждающих документов.

Если иные требования к отчетности об исполнении государственного задания не установлены, в данной строке ставится прочерк.

19. Часть 2 формы государственного задания рекомендуется заполнять следующим образом:

1) в заголовочной части государственного задания в строке «РАЗДЕЛ» приводится порядковый номер раздела.

В случае если государственное задание устанавливается для одной государственной работы, строка «РАЗДЕЛ» в заголовочную часть государственного задания не включается;

2) в строке «Наименование государственной работы» указывается наименование государственной работы в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем государственных услуг (работ);

3) в строке «Характеристика работы» приводятся:

в графе «Наименование работы» — наименование государственной работы в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем государственных услуг (работ);

в графе «Содержание работ» — краткое описание планируемых к выполнению государственных работ;

в графе «Планируемый результат выполнения работы» — результаты выполнения работ, которые планируется получить;

4) в строке «Основания для досрочного прекращения государственного задания» в качестве основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания могут быть указаны:

— исключение государственной работы из перечня государственных работ;

— иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации;

5) в строке «Порядок контроля за исполнением государственного задания»:

в графе «Формы контроля» указываются контрольные мероприятия:

ведение журнала звонков, полученных от населения по «горячей линии», организованной федеральным органом исполнительной власти (государственным органом);

ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и предложениями;

в графе «Периодичность» указывается периодичность проведения контрольных мероприятий:

в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже _______;

по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, требований правоохранительных органов);

по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания;

6) в строке «Форма отчета об исполнении государственного задания» рекомендуется привести форму, установленную в строке 5.1 формы государственного задания (Приложение к Положению) либо более детальную форму;

7) в строке «Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания» указывается периодичность и срок представления отчетности, например:

— ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным;

— ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

— ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания рекомендуется устанавливать с учетом сроков, требуемых для выполнения соответствующих работ (этапов работ), календарных планов выполнения работ (при их наличии);

8) в строке «Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания» указываются дополнительные требования, например:

— требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом результатов выполнения государственных работ в случае, если отчетность о выполнении государственного задания представляется чаще, чем раз в год;

— требование о предоставлении информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;

— требование о представлении копий подтверждающих документов.

Если иные требования к отчетности об исполнении государственного задания не установлены, в данной строке ставится прочерк.

20. Контроль за соблюдением федеральными казенными учреждениями требований и условий, установленных для них государственными заданиями, осуществляют главные распорядители средств федерального бюджета.

Контроль за соблюдением федеральными бюджетными и федеральными автономными учреждениями требований и условий, установленных для них государственными заданиями, осуществляют федеральные органы исполнительной власти (государственные органы), осуществляющие функции и полномочия учредителя.

21. Контроль за выполнением государственных заданий рекомендуется осуществлять в форме последующего контроля в виде камеральных и выездных проверок.

22. Главным распорядителям средств федерального бюджета в отношении федеральных казенных учреждений, федеральным органам исполнительной власти (государственным органам), осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении федеральных бюджетных или федеральных автономных учреждений, рекомендуется организовать работу по осуществлению контроля за выполнением государственных заданий, содержанием которой могут быть:

определение структурного подразделения, уполномоченного осуществлять контроль за выполнением государственного задания, а также формы контроля;

установление периодичности и последовательности действий при проведении камеральных проверок;

формирование и утверждение графиков проведения последующих выездных проверок выполнения государственных заданий;

определение прав и обязанностей должностных лиц при проведении выездных проверок, способа информирования проверяемых об их правах и обязанностях в процессе проверки, требований к оформлению результатов проверки, а также описание мер, которые могут быть приняты по результатам осуществления контроля.

На сайте «Zakonbase» представлен ПРИКАЗ Минфина РФ N 137н, Минэкономразвития РФ N 527 от 29.10.2010 «О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАСЧЕТУ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» в самой последней редакции. Соблюдать все требования законодательства просто, если ознакомиться с соответствующими разделами, главами и статьями этого документа за 2014 год. Для поиска нужных законодательных актов на интересующую тему стоит воспользоваться удобной навигацией или расширенным поиском.

На сайте «Zakonbase» вы найдете ПРИКАЗ Минфина РФ N 137н, Минэкономразвития РФ N 527 от 29.10.2010 «О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАСЧЕТУ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» в свежей и полной версии, в которой внесены все изменения и поправки. Это гарантирует актуальность и достоверность информации.

При этом скачать ПРИКАЗ Минфина РФ N 137н, Минэкономразвития РФ N 527 от 29.10.2010 «О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАСЧЕТУ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» можно совершенно бесплатно, как полностью, так и отдельными главами.

Приказ Минфина России от 29 декабря 2014 г. N 173н «О порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» (с изменениями и дополнениями)

Приказ Минфина России от 29 декабря 2014 г. N 173н
«О порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки»

С изменениями и дополнениями от:

27 ноября, 31 декабря 2015 г.

В целях реализации Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571, N 50, ст. 7343; 2012, N 53, ст. 7649; 2013, N 23, ст. 2873, N 27, ст. 3452, N 51, ст. 6699, N 52, ст. 6961; 2014, N 11, ст. 1091), в соответствии с пунктом 9 Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. N 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 45, ст. 6225), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки (далее — Порядок).

Информация об изменениях:

Приказом Минфина России от 31 декабря 2015 г. N 226н в пункт 2 внесены изменения

2. Установить, что до 1 января 2016 г. при формировании заказчиками информации и документов в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, вместо кодов и наименований позиций Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности, соответствующих наименованиям предметов договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, а также договоров, заключенных поставщиками (подрядчиками, исполнителями) с субподрядчиками (соисполнителями) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, могут указываться коды и наименования позиций Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке, за исключением пункта 37 Порядка, вступающего в силу с 1 января 2016 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 февраля 2015 г.
Регистрационный N 36142

Порядок
формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки

С изменениями и дополнениями от:

27 ноября, 31 декабря 2015 г.

1. Настоящий Порядок формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки (далее, соответственно, — Порядок, реестр договоров), устанавливает правила формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством для ведения реестра договоров.

2. Формирование заказчиком информации и документов, включаемых в реестр договоров, осуществляется с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», доступ к которой осуществляется через единый портал бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — информационная система), после прохождения процедуры регистрации в информационной системе в порядке, установленном для регистрации заказчиков на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

3. Информация и документы, формируемые заказчиком для включения в реестр договоров (далее — информация, документы), подписываются с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее — электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

4. Информация должна быть сформирована в структурированном виде путем заполнения экранных форм веб-интерфейса информационной системы или направлена в Федеральное казначейство из информационной системы, используемой заказчиком в целях формирования информации, подлежащей включению в реестр договоров, в рамках определенного в соответствии с Порядком обмена информацией между заказчиками и Федеральным казначейством в форме электронного документа, содержащего информацию, сформированную в соответствии с Порядком, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — электронный документ информационного обмена).

При формировании заказчиками информации применяются справочники, реестры и классификаторы, используемые в информационных системах в сфере управления государственными и муниципальными финансами в соответствии с Порядком.

Обеспечение Федеральным казначейством соответствия формируемой информации сведениям Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей осуществляется посредством использования информации, предоставляемой в установленном порядке Федеральному казначейству из указанных реестров.

5. Документы, включаемые в реестр договоров, формируются в виде электронного образа бумажного документа, созданного посредством его сканирования, и в форме электронного документа, если документ сформирован в электронном виде.

Электронные документы и электронные образы документов должны иметь распространенные открытые форматы, обеспечивающие возможность просмотра всего документа либо его фрагмента средствами общедоступного программного обеспечения просмотра информации документов, и не должны быть зашифрованы или защищены средствами, не позволяющими осуществить ознакомление с их содержимым без дополнительных программных или технологических средств.

6. Информация и документы формируются на государственном языке Российской Федерации. Фамилия, имена, отчества (при наличии) иностранных физических лиц и лиц без гражданства, а также наименования иностранных юридических лиц и торговых марок могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита.

7. В рамках обмена информацией между заказчиками и Федеральным казначейством осуществляется обмен следующими электронными документами:

электронный документ информационного обмена;

сообщение о получении электронного документа информационного обмена, содержащее сведения о возможности или невозможности дальнейшей обработки электронного документа;

извещение о внесении (обновлении) реестровой записи в реестр договоров с указанием присвоенного уникального номера реестровой записи в реестре договоров;

протокол, содержащий основания, по которым информация и документы не включены в реестр договоров, с указанием перечня выявленных несоответствий.

8. Электронные документы, которые направляются Федеральным казначейством заказчикам в рамках обмена информацией между заказчиками и Федеральным казначейством в соответствии с Порядком, подписываются с использованием электронной подписи Федерального казначейства.

9. Электронный документ информационного обмена направляется заказчиком в Федеральное казначейство в соответствии с форматами файлов, разрабатываемых Федеральным казначейством и размещаемых на едином портале бюджетной системы Российской Федерации. В целях обеспечения использования при формировании электронного документа информационного обмена справочников, реестров и классификаторов, используемых в информационных системах в сфере управления государственными и муниципальными финансами в соответствии с Порядком, Федеральным казначейством обеспечивается обновление и размещение на едином портале бюджетной системы Российской Федерации указанных справочников, реестров и классификаторов (за исключением сведений Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) в соответствии с форматами файлов, разрабатываемыми Федеральным казначейством и размещаемыми на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, а также в форме открытых данных.

10. Электронный документ информационного обмена направляется заказчиком в Федеральное казначейство с использованием информационной системы.

Федеральное казначейство в течение одного часа со времени получения электронного документа информационного обмена направляет заказчику в информационной системе сообщение о получении электронного документа информационного обмена, содержащее сведения о возможности или невозможности дальнейшей обработки электронного документа.

11. Датой получения Федеральным казначейством электронного документа информационного обмена является дата, указанная в сообщении о получении электронного документа информационного обмена.

Другие публикации:  Медицинский трудовой кодекс российской федерации

12. По итогам проверки Федеральным казначейством информации и документов Федеральное казначейство в сроки, предусмотренные Правилами ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. N 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» (Собрание законодательства Российской Федерации 2014, N 45, ст. 6225) (далее — Правила), направляет заказчику извещение о внесении (обновлении) реестровой записи в реестр договоров с указанием присвоенного уникального номера реестровой записи в реестре договоров или протокол, содержащий основания, по которым информация и документы не включены в реестр договоров, с указанием перечня выявленных несоответствий.

13. В целях ведения реестра договоров заказчик обеспечивает формирование информации и документов, указанных в пункте 2 Правил.

В соответствии с пунктом 3 Правил заказчиком не направляются для включения в реестр договоров информация и документы, которые в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4751, N 50, ст. 7343; 2012, N 53, ст. 7649; 2013, N 23, ст. 2873, N 27, ст. 3452, N 51, ст. 6699, N 52, ст. 6961; 2014, N 11, ст. 1091) (далее — Федеральный закон) не подлежат размещению в единой информационной системе.

14. При формировании информации о наименовании заказчика указываются следующие сведения:

полное наименование заказчика в соответствии со сведениями Единого государственного реестра юридических лиц;

сокращенное наименование заказчика в соответствии со сведениями Единого государственного реестра юридических лиц (при наличии);

код организационно-правовой формы заказчика в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм (ОКОПФ);

идентификационный номер налогоплательщика заказчика в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе;

код причины и дата постановки на учет в налоговом органе заказчика в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе;

код заказчика по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО);

идентификационный код заказчика, присвоенный заказчику в установленном порядке.

Информация о полном и сокращенном (при наличии) наименованиях заказчика, организационно-правовой форме, а также коде причины и дате постановки на учет в налоговом органе, идентификационном номере налогоплательщика заказчика формируется в информационной системе автоматически после указания идентификационного кода заказчика и соответствует сведениям Единого государственного реестра юридических лиц.

15. При формировании информации о способе закупки, сведениях об осуществлении закупки в электронной форме, а также об осуществлении закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, указываются следующие сведения:

наименование и код способа закупки, принимающие следующие значения:

30000 — закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

40000 — иной способ закупки, предусмотренный правовым актом заказчика, указанным в части 1 статьи 2 Федерального закона;

код и наименование признака осуществления закупки в электронной форме, принимающие следующие значения:

ХХХХХ1 — закупка осуществляется в электронной форме, где ХХХХХ — код способа закупки;

ХХХХХ2 — закупка не осуществляется в электронной форме, где ХХХХХ — код способа закупки;

наименование и код признака осуществления закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, принимающий значение 30 (при наличии).

Код способа закупки, соответствующий наименованию способа закупки, формируется в информационной системе автоматически после указания наименования способа закупки.

Код признака осуществления закупки в электронной форме формируется в информационной системе автоматически после указания наименования признака осуществления закупки в электронной форме.

Код признака осуществления закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, формируется в информационной системе автоматически после указания наименования признака осуществления закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

16. При формировании информации о дате подведения итогов закупки (при наличии) и реквизитах документа, подтверждающего основание заключения договора (при наличии), указываются следующие сведения:

дата подведения итогов закупки (при наличии);

код(ы) и наименование(я) документа(ов), подтверждающего(их) основание заключения договора (при наличии), принимающий(ие) следующие значения:

1 — протокол, составленный по результатам закупки;

2 — иной документ;

реквизиты документа, подтверждающего основание заключения договора (при указании сведений в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта):

дата документа, подтверждающего основание заключения договора;

номер документа, подтверждающего основание заключения договора (при наличии).

Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ.

17. При формировании информации об установлении в договоре требования о привлечении к его исполнению субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — субподрядчик), в том числе об общей стоимости заключаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с указанными субъектами договоров (далее — договоры с субподрядчиками), указываются следующие сведения:

наименование и код требования о привлечении к исполнению договора субподрядчика, принимающий значение 31;

общая стоимость договоров с субподрядчиками.

18. При формировании информации о дате заключения договора и номере договора при наличии, информации о договорах с субподрядчиками указывается дата заключения договора, договора с субподрядчиками и номер заключенного договора, договора с субподрядчиками при его наличии.

При формировании информации о договорах с субподрядчиками заказчик указывает уникальный номер реестровой записи реестра договоров, в которую вносятся дополнения в формате структуры уникального номера реестровой записи реестра договоров, утвержденной в установленном порядке.

Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Информация об изменениях:

Приказом Минфина России от 31 декабря 2015 г. N 226н в пункт 19 внесены изменения

19. При формировании информации о предмете договора, договора с субподрядчиками указываются следующие сведения:

наименование предмета договора, договора с субподрядчиками, указанное в договоре, договоре с субподрядчиками;

код(ы) и наименование(я) позиции Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности, соответствующий(ие) наименованию предмета договора, договора с субподрядчиками;

наименования и количество поставляемого(ых) товара(ов), объем(ы) выполняемой(ых) работы (работ), оказываемой(ых) услуги (услуг), предусмотренные договором, договором с субподрядчиками (при наличии);

национальное кодовое буквенное обозначение и наименование единицы измерения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы или оказываемой услуги в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ);

наименование(я) и код(ы) страны происхождения поставляемого(ых) товара(ов) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) (при наличии);

наименование и код страны регистрации производителя поставляемого(ых) товара(ов) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) (в случае отсутствия информации о наименовании и коде страны происхождения товара).

Код позиции по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности, соответствующий наименованию объекта закупки, формируется в информационной системе автоматически после указания наименования позиции по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности. Наименование позиции Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности должно соответствовать 9-значному коду позиции по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (с указанием классов и подклассов, групп и подгрупп, видов, категории и подкатегории продукции).

Национальное кодовое буквенное обозначение единицы измерения количества товара, объема работы или услуги в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ) формируется в информационной системе автоматически после указания наименования единицы измерения количества товара, объема работы или услуги в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ).

Информация о наименовании и коде страны происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) формируется в отношении исполненного договора на основании документа о приемке постановленного товара.

Код страны происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) формируется в информационной системе автоматически после указания информации о наименовании страны происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

В случае отсутствия информации о наименовании страны происхождения товара указывается информация о наименовании и коде страны регистрации производителя поставляемого товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

При формировании информации о договорах с субподрядчиками заказчик указывает уникальный номер реестровой записи реестра договоров, в которую вносятся изменения (дополнения) в формате структуры уникального номера реестровой записи реестра договоров, утвержденной в установленном порядке.

Информация об изменениях:

Приказом Минфина России от 27 ноября 2015 г. N 183н в пункт 20 внесены изменения

20. При формировании информации о цене договора, договора с субподрядчиком указывается цена договора, договора с субподрядчиком.

В случае указания цены договора, договора с субподрядчиком в иностранной валюте дополнительно указывается следующая информация:

наименование и код валюты, в которой указывается цена договора, договора с субподрядчиком в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ);

курс иностранной валюты по отношению к рублю на дату подписания договора, договора с субподрядчиком, установленный Центральным банком Российской Федерации;

цена договора, договора с субподрядчиком, указанная в иностранной валюте, в рублевом эквиваленте.

Информация о цене договора, договора с субподрядчиком, указанная в иностранной валюте, в рублевом эквиваленте формируется в информационной системе автоматически как произведение соответственно цены договора, договора с субподрядчиком в единице валюты и курса иностранной валюты по отношению к рублю на дату заключения договора, договора с субподрядчиком, установленного Центральным банком Российской Федерации.

При формировании сведений о цене договора с субподрядчиком заказчик указывает уникальный номер реестровой записи реестра договоров, в которую вносятся изменения (дополнения) в формате структуры уникального номера реестровой записи реестра договоров, утвержденной в установленном порядке.

Информация об изменениях:

Приказом Минфина России от 27 ноября 2015 г. N 183н пункт 21 изложен в новой редакции

21. При формировании информации о сроке (периоде) исполнения договора указываются следующие сведения:

Дата (условие) начала исполнения договора, договора с субподрядчиком;

Дата (условие) окончания исполнения договора.

22. При формировании информации о наименовании поставщика (подрядчика, исполнителя), субподрядчика, являющегося юридическим лицом (за исключением иностранных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц), указываются следующие сведения:

полное наименование поставщика (подрядчика, исполнителя), субподрядчика в соответствии со сведениями Единого государственного реестра юридических лиц;

сокращенное наименование поставщика (подрядчика, исполнителя), субподрядчика (при наличии) в соответствии со сведениями Единого государственного реестра юридических лиц;

фирменное наименование поставщика (подрядчика, исполнителя), субподрядчика (при наличии) в соответствии со сведениями Единого государственного реестра юридических лиц;

код и наименование организационно-правовой формы поставщика (подрядчика, исполнителя), субподрядчика в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм (ОКОПФ);

код и наименование статуса поставщика (подрядчика, исполнителя) (при наличии), принимающие следующие значения:

30 — субъект малого и среднего предпринимательства;

31 — поставщик (подрядчик, исполнитель), который в соответствии с договором обязан привлечь к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства;

код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), установленный поставщику (подрядчику, исполнителю), субподрядчику.

Информация о полном, сокращенном (при наличии) и фирменном (при наличии) наименованиях поставщика (подрядчика, исполнителя), а также его организационно-правовой форме, формируется в информационной системе автоматически после указания идентификационного номера налогоплательщика и кода причины постановки на учет в налоговом органе поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со сведениями Единого государственного реестра юридических лиц.

При формировании наименования субподрядчика, являющегося юридическим лицом (за исключением иностранных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц), заказчик указывает уникальный номер реестровой записи реестра договоров, в которую вносятся дополнения в формате структуры уникального номера реестровой записи реестра договоров, утвержденной в установленном порядке.

Информация об изменениях:

Приказом Минфина России от 31 декабря 2015 г. N 226н пункт 23 изложен в новой редакции

23. При формировании информации о месте нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя), субподрядчика, являющегося юридическим лицом (за исключением иностранных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц), указываются следующие сведения:

почтовый индекс места нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя) субподрядчика;

наименование страны (Российская Федерация) и код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира;

наименование субъекта Российской Федерации в соответствии с федеративным устройством Российской Федерации, определенным статьей 65 Конституции Российской Федерации, и соответствующее кодовое обозначение субъекта Российской Федерации;

наименование муниципального района, городского округа или внутригородской территории (для городов федерального значения) в составе субъекта Российской Федерации;

наименование городского или сельского поселения в составе муниципального района (для муниципального района) или внутригородского района городского округа (при наличии);

наименование населенного пункта, код территории населенного пункта в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (при наличии);

наименование элемента планировочной структуры (при наличии);

наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);

тип и номер здания, сооружения;

тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении (при наличии);

адреса электронной почты.

При формировании информации о месте нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя), субподрядчика, являющегося юридическим лицом (за исключением иностранных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц), указывается место нахождения постоянно действующего исполнительного органа соответственно поставщика (подрядчика, исполнителя), субподрядчика (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа поставщика (подрядчика, исполнителя), субподрядчика — иного органа или лица, имеющих право действовать от имени соответственно поставщика (подрядчика, исполнителя), субподрядчика без доверенности), по которому осуществляется связь с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), субподрядчиком.

Информация о месте нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя), субподрядчика (за исключением информации о номерах телефонов, адресах электронной почты) формируется в информационной системе автоматически после указания идентификационного номера налогоплательщика и кода причины постановки на учет в налоговом органе поставщика (подрядчика, исполнителя), субподрядчика в соответствии со сведениями Единого государственного реестра юридических лиц.

При формировании информации о месте нахождения субподрядчика, являющегося юридическим лицом (за исключением иностранных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц), заказчик указывает уникальный номер реестровой записи реестра договоров, в которую вносятся дополнения в формате структуры уникального номера реестровой записи реестра договоров, утвержденной в установленном порядке.

24. При формировании информации об идентификационном номере налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя), субподрядчика, являющегося юридическим лицом (за исключением иностранных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц), указываются следующие сведения:

идентификационный номер налогоплательщика в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе;

код причины и дата постановки на учет в налоговом органе в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.

При формировании информации об идентификационном номере налогоплательщика субподрядчика, являющегося юридическим лицом (за исключением иностранных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц), заказчик указывает уникальный номер реестровой записи реестра договоров, в которую вносятся дополнения в формате структуры уникального номера реестровой записи реестра договоров, утвержденной в установленном порядке.

25. При формировании информации о наименовании поставщика (подрядчика, исполнителя), субподрядчика, являющегося иностранным юридическим лицом, указываются следующие сведения:

полное наименование поставщика (подрядчика, исполнителя), субподрядчика на русском языке;

сокращенное наименование поставщика (подрядчика, исполнителя), субподрядчика (при наличии) на русском языке;

фирменное наименование поставщика (подрядчика, исполнителя), субподрядчика (при наличии) на русском языке.

Дополнительно полное наименование иностранного юридического лица, а также сокращенное и фирменное наименования иностранного юридического лица (при наличии) могут указываться с использованием букв латинского алфавита.

При формировании информации о наименовании субподрядчика, являющегося иностранным юридическим лицом, заказчик указывает уникальный номер реестровой записи реестра договоров, в которую вносятся дополнения в формате структуры уникального номера реестровой записи реестра договоров, утвержденной в установленном порядке.

Информация об изменениях:

Приказом Минфина России от 31 декабря 2015 г. N 226н пункт 26 изложен в новой редакции

26. При формировании информации о месте нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя), субподрядчика, являющегося иностранным юридическим лицом, указываются следующие сведения о месте нахождения иностранного юридического лица в стране его регистрации:

страна регистрации иностранного юридического лица и код страны регистрации иностранного юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира;

наименование элементов административного устройства страны регистрации иностранного юридического лица (при наличии);

наименование населенного пункта (при наличии);

наименование элемента планировочной структуры (при наличии);

наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);

тип и номер здания, сооружения;

тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении;

адреса электронной почты.

При наличии у иностранного юридического лица места пребывания на территории Российской Федерации дополнительно указываются следующие сведения:

наименование страны (Российская Федерация) и код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира;

наименование субъекта Российской Федерации в соответствии с федеративным устройством Российской Федерации, определенным статьей 65 Конституции Российской Федерации, и соответствующее кодовое обозначение субъекта Российской Федерации;

наименование муниципального района, городского округа или внутригородской территории (для городов федерального значения) в составе субъекта Российской Федерации;

наименование городского или сельского поселения в составе муниципального района (для муниципального района) или внутригородского района городского округа (при наличии);

наименование населенного пункта, код территории населенного пункта в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (при наличии);

наименование элемента планировочной структуры (при наличии);

наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);

тип и номер здания, сооружения;

тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении (при наличии);

адреса электронной почты.

При формировании информации о месте нахождения субподрядчика, являющегося иностранным юридическим лицом, заказчик указывает уникальный номер реестровой записи реестра договоров, в которую вносятся дополнения в формате структуры уникального номера реестровой записи реестра договоров, утвержденной в установленном порядке.

27. При формировании информации об идентификационном номере налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналога идентификационного номера налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя), субподрядчика, являющегося иностранным юридическим лицом, указываются следующие сведения:

для иностранных юридических лиц, состоящих на учете в налоговых органах на территории Российской Федерации:

идентификационный номер налогоплательщика в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе;

код причины и дата постановки на учет в налоговом органе в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе;

код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог;

для иностранных юридических лиц, не состоящих на учете в налоговых органах на территории Российской Федерации:

код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог в соответствии с законодательством иностранного государства.

При формировании информации об идентификационном номере налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналога идентификационного номера налогоплательщика поставщика субподрядчика, являющегося иностранным юридическим лицом, заказчик указывает уникальный номер реестровой записи реестра договоров, в которую вносятся дополнения в формате структуры уникального номера реестровой записи реестра договоров, утвержденной в установленном порядке.

28. При формировании информации о наименовании поставщика (подрядчика, исполнителя), субподрядчика, являющегося индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) на русском языке. Для иностранных граждан данные сведения дополнительно могут указываться с использованием букв латинского алфавита.

Информация о наименовании поставщика (подрядчика, исполнителя), субподрядчика, являющегося индивидуальным предпринимателем, формируется в информационной системе автоматически после указания идентификационного номера налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя), субподрядчика и соответствует сведениям Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Другие публикации:  Замороженный налог

При формировании информации о наименовании субподрядчика, являющегося индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, заказчик указывает уникальный номер реестровой записи реестра договоров, в которую вносятся дополнения в формате структуры уникального номера реестровой записи реестра договоров, утвержденной в установленном порядке.

Информация об изменениях:

Приказом Минфина России от 31 декабря 2015 г. N 226н пункт 29 изложен в новой редакции

29. При формировании информации о месте жительства поставщика (подрядчика, исполнителя), субподрядчика, являющегося индивидуальным предпринимателем или физическим лицом (за исключением иностранных граждан), указываются следующие сведения:

наименование страны (Российская Федерация) и код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира;

наименование субъекта Российской Федерации в соответствии с федеративным устройством Российской Федерации, определенным статьей 65 Конституции Российской Федерации, и соответствующее кодовое обозначение субъекта Российской Федерации;

наименование муниципального района, городского округа или внутригородской территории (для городов федерального значения) в составе субъекта Российской Федерации;

наименование городского или сельского поселения в составе муниципального района (для муниципального района) или внутригородского района городского округа (при наличии);

наименование населенного пункта, код территории населенного пункта в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (при наличии);

наименование элемента планировочной структуры (при наличии);

наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);

тип и номер здания, сооружения;

тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении (при наличии);

адреса электронной почты.

Информация о месте жительства поставщика (подрядчика, исполнителя), субподрядчика, являющегося индивидуальным предпринимателем (за исключением информации о номерах телефонов и адресах электронной почты), формируется в информационной системе автоматически после указания идентификационного номера налогоплательщика соответственно поставщика (подрядчика, исполнителя), субподрядчика и соответствует сведениям Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

При формировании информации о месте жительства субподрядчика, являющегося индивидуальным предпринимателем или физическим лицом (за исключением иностранных граждан), заказчик указывает уникальный номер реестровой записи реестра договоров, в которую вносятся дополнения в формате структуры уникального номера реестровой записи реестра договоров, утвержденной в установленном порядке.

Информация об изменениях:

Приказом Минфина России от 31 декабря 2015 г. N 226н пункт 30 изложен в новой редакции

30. При формировании информации о месте жительства поставщика (подрядчика, исполнителя), субподрядчика, являющегося иностранным гражданином, указываются следующие сведения о месте жительства иностранного гражданина в стране его регистрации:

страна регистрации иностранного гражданина и код страны регистрации иностранного гражданина в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира;

наименование элементов административного устройства страны регистрации иностранного гражданина (при наличии);

наименование населенного пункта (при наличии);

наименование элемента планировочной структуры (при наличии);

наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);

тип и номер здания, сооружения;

тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении (при наличии);

адреса электронной почты.

При наличии у иностранного гражданина места пребывания или места жительства на территории Российской Федерации дополнительно указываются следующие сведения о месте пребывания или месте жительства иностранного гражданина на территории Российской Федерации:

наименование страны (Российская Федерация) и код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира;

наименование субъекта Российской Федерации в соответствии с федеративным устройством Российской Федерации, определенным статьей 65 Конституции Российской Федерации, и соответствующее кодовое обозначение субъекта Российской Федерации;

наименование муниципального района, городского округа или внутригородской территории (для городов федерального значения) в составе субъекта Российской Федерации;

наименование городского или сельского поселения в составе муниципального района (для муниципального района) или внутригородского района городского округа (при наличии);

наименование населенного пункта, код территории населенного пункта в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (при наличии);

наименование элемента планировочной структуры (при наличии);

наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);

тип и номер здания, сооружения;

тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении (при наличии);

адреса электронной почты.

При формировании информации о месте жительства субподрядчика, являющегося иностранным гражданином, заказчик указывает уникальный номер реестровой записи реестра договоров, в которую вносятся дополнения в формате структуры уникального номера реестровой записи реестра договоров, утвержденной в установленном порядке.

31. При формировании информации об идентификационном номере налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя), субподрядчика, являющегося индивидуальным предпринимателем, физическим лицом (за исключением иностранных граждан), указываются следующие сведения:

идентификационный номер налогоплательщика индивидуального предпринимателя, физического лица в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе;

дата постановки на учет индивидуального предпринимателя, физического лица в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.

При формировании информации об идентификационном номере налогоплательщика субподрядчика, являющегося индивидуальным предпринимателем, физическим лицом (за исключением иностранных граждан), заказчик указывает уникальный номер реестровой записи реестра договоров, в которую вносятся дополнения в формате структуры уникального номера реестровой записи реестра договоров, утвержденной в установленном порядке.

32. При формировании информации об идентификационном номере налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналога идентификационного номера налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя), субподрядчика, являющегося иностранным гражданином, указываются следующие сведения:

для иностранных граждан, состоящих на учете в налоговых органах на территории Российской Федерации:

идентификационный номер налогоплательщика в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе;

код причины и дата постановки на учет в налоговом органе в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе;

код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог в соответствии с законодательством иностранного государства;

для иностранных граждан, не состоящих на учете в налоговых органах на территории Российской Федерации:

код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог в соответствии с законодательством иностранного государства.

При формировании информации об идентификационном номере налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналога идентификационного номера налогоплательщика субподрядчика, являющегося иностранным гражданином, заказчик указывает уникальный номер реестровой записи реестра договоров, в которую вносятся дополнения в формате структуры уникального номера реестровой записи реестра договоров, утвержденной в установленном порядке.

Информация об изменениях:

Приказом Минфина России от 27 ноября 2015 г. N 183н в пункт 33 внесены изменения

33. При формировании информации, касающейся результатов исполнения договора, в том числе оплаты договора, указываются следующие сведения:

код и наименование документа(ов) о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, в том числе в ходе отдельных этапов исполнения договора (далее — приемка товаров, работ, услуг), предусмотренных договором (при наличии), принимающие следующие значения:

01 — товарная накладная;

02 — товарно-транспортная накладная;

03 — железнодорожная накладная;

06 — акт о приемке товаров;

07 — акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика;

08 — акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений);

09 — акт о приеме-передаче здания (сооружения);

10 — акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений);

11 — акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств;

12 — акт о приемке выполненных работ;

13 — акт приемки законченного строительством объекта;

18 — счет на оплату;

20 — акт выполненных работ;

21 — акт о приемке материалов;

22 — акт о завесе тары;

23 — акт об оприходовании тары, не указанной в счете поставщика;

24 — акт о выявлении недостатков выполненных работ (оказанных услуг);

25 — акт о невыполнении работ (оказании услуг);

26 — акт — рекламация;

31 — акт о приеме (поступлении) оборудования;

37 — прочие документы о приемке, не указанные выше;

реквизиты документа(ов) о приемке товаров, работ, услуг, предусмотренных договором (при наличии), а также определяющего(их) ненадлежащее исполнение договора или неисполнение договора (при наличии);

количество поставленного товара, объем выполненной работы или оказанной услуги, предусмотренные договором, в соответствии с документом(ами) о приемке товаров, работ, услуг, предусмотренных договором (при наличии), а также определяющим(ими) ненадлежащее исполнение договора или неисполнение договора (при наличии);

национальное кодовое буквенное обозначение и наименование единицы измерения количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ);

наименование и код валюты, в которой осуществляется оплата договора;

сумма оплаты договора в соответствии с платежным документом;

дата оплаты договора в соответствии с платежным документом;

информация об изменении договора с указанием условий договора, которые были изменены;

информация о прекращении обязательств сторон по договору в связи с окончанием срока действия договора (при наличии).

При формировании информации о реквизитах документа о приемке товаров, работ, услуг, предусмотренных договором, указываются следующие сведения:

дата документа, являющегося основанием и результатом приемки товаров, работ, услуг, предусмотренных договором (при наличии);

номер документа, являющегося основанием и результатом приемки товаров, работ, услуг, предусмотренных договором (при наличии).

Код документа о приемке товара, работы, услуги формируется в информационной системе автоматически на основании сведений о наименовании документа о приемке товара, работы, услуги.

Национальное кодовое буквенное обозначение единицы измерения количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ) формируется в информационной системе автоматически на основании сведений о наименовании единицы измерения количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ).

При формировании информации об изменении договора с указанием условий договора, которые были изменены, указываются следующие сведения:

наименование документа, являющегося основанием изменения условий договора;

реквизиты документа — основания изменения условий договора;

сведения об изменении условий договора.

При формировании информации о реквизитах документа — основания для изменения условий договора (далее — документ — основание), указываются следующие сведения:

дата документа — основания;

номер документа — основания (при наличии).

К информации о документе — основании дополнительно прилагается электронная копия документа — основания, подписанная электронной подписью.

Сведения об изменении условий договора формируются в соответствии с правилами первоначального формирования соответствующей информации и документов для включения в реестровую запись реестра договоров.

При формировании информации об изменении договора заказчик обеспечивает указание уникального номера реестровой записи реестра договоров, в которую вносятся изменения (дополнения) в формате утвержденной в установленном порядке структуры уникального номера реестровой записи реестра договоров.

В случае если договором предусмотрено условие о его продлении после окончания срока действия договора при формировании информации об изменении условий договора в связи с его продлением указывается «пролонгация» без заполнения сведений о наименовании документа, являющегося основанием изменения условий договора, а также без приложения электронной копии документа-основания, подписанного электронной подписью.

В случае указания суммы оплаты договора в соответствии с платежным документом в иностранной валюте дополнительно указываются:

курс иностранной валюты по отношению к рублю на дату платежного документа, установленный Центральным банком Российской Федерации;

сумма оплаты договора в соответствии с платежным документом, указанная в иностранной валюте, в рублевом эквиваленте.

Информация о курсе иностранной валюты по отношению к рублю на дату платежного документа формируется в информационной системе автоматически на основании сведений Министерства финансов Российской Федерации о курсах иностранной валюты по отношению к рублю.

Информация о сумме оплаты договора в соответствии с платежным документом, указанная в иностранной валюте, в рублевом эквиваленте формируется в информационной системе автоматически как произведение соответственно суммы оплаты договора в соответствии с платежным документом в единице валюты и курса иностранной валюты по отношению к рублю на дату платежного документа.

Информация о прекращении обязательств сторон по договору в связи с окончанием срока действия договора вносится по договорам, в которых предусмотрено такое условие в случае, если обязательства по договору не исполнены до окончания срока действия договора в полном объеме.

Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ.

34. При формировании информации о расторжении договора с указанием оснований его расторжения, указываются следующие сведения:

код и наименование основания для расторжения договора, принимающие следующие значения:

1 — соглашение сторон;

2 — судебный акт;

3 — односторонний отказ заказчика от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством;

4 — односторонний отказ поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством;

код и наименование документа, являющегося основанием для расторжения договора, принимающие следующие значения:

11 — дополнительное соглашение к договору;

21 — судебный акт;

31 — решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора;

41 — решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора;

реквизиты документа, являющегося основанием для расторжения договора;

дата расторжения договора.

При формировании информации о реквизитах документа, являющегося основанием для расторжения договора, указываются следующие сведения:

дата документа, являющегося основанием для расторжения договора;

номер документа, являющегося основанием для расторжения договора (при наличии);

дата вступления в силу судебного акта (в случае указания документа, являющегося основанием для расторжения договора, судебного акта);

дата уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора (в случае указания документа, являющегося основанием для расторжения договора, решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора);

дата уведомления заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора (в случае указания документа, являющегося основанием для расторжения договора, решения поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора).

Информация о коде основания для расторжения договора формируется в информационной системе автоматически после указания наименования основания для расторжения договора.

Информация о коде документа, являющегося основанием для расторжения договора, формируется в информационной системе автоматически после указания наименования документа, являющегося основанием для расторжения договора.

К информации о расторжении договора дополнительно прилагаются электронные копии документов, подтверждающих основания для расторжения договора, подписанные электронной подписью.

Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ.

35. При формировании информации о номере извещения о закупке (при наличии) указывается номер извещения о закупке (при наличии).

Информация о номере извещения о закупке формируется в информационной системе путем выбора соответствующей записи из полного перечня извещений о закупках.

36. В случае если при заключении и (или) исполнении договора в соответствии с частью 5 статьи 4 Федерального закона изменяется объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора, при формировании информации и документов для включения в реестр договоров указываются следующие сведения:

реквизиты документов, подтверждающих согласование поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и заказчиком изменения объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг или сроков исполнения договора (далее — документы о согласовании):

даты документов о согласовании;

номера документов о согласовании (при наличии);

сведения об изменении информации об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг или сроков исполнения договора.

Сведения об изменении информации об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг или сроках исполнения договора формируются в соответствии с правилами первоначального формирования соответствующей информации для включения в реестровую запись реестра договоров.

При формировании сведений об изменении информации об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг или сроках исполнения договора заказчик указывает уникальный номер реестровой записи реестра договоров, в которую вносятся изменения (дополнения) в формате структуры уникального номера реестровой записи реестра договоров, утвержденной в установленном порядке.

Пункт 37 вступает в силу с 1 января 2016 г.

37. Копия заключенного договора, документы, подтверждающие расторжение договора (при наличии), документы, касающиеся результатов исполнения договора, документы, подтверждающие изменение условий договора, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона, направляются заказчиком в Федеральное казначейство одновременно с представлением соответствующей информации.

Утвержден Порядок формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки.

Информация и документы формируются с использованием системы «Электронный бюджет», доступ к которой осуществляется через единый портал бюджетной системы. Они подписываются с использованием усиленной квалифицированной ЭП лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

Информация должна быть сформирована в структурированном виде путем заполнения экранных форм веб-интерфейса системы или направлена в Федеральное казначейство из системы, используемой заказчиком.

Документы формируются в виде электронного образа бумажного документа, созданного посредством его сканирования, и в форме электронного документа, если документ сформирован в электронном виде.

До 01.01.2016 при формировании заказчиками информации и документов в целях ведения реестра вместо кодов и наименований позиций Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) могут указываться коды и наименования позиций Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП).

Приказ Минфина России от 29 декабря 2014 г. N 173н «О порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки»

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 февраля 2015 г.
Регистрационный N 36142

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования

Пункт 37 Порядка, утвержденного настоящим приказом, вступает в силу с 1 января 2016 г.

Текст приказа опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25 февраля 2015 г., в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 22 июня 2015 г. N 25

В настоящий документ внесены изменения следующими документами:

Приказ Минфина России от 31 декабря 2015 г. N 226н

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного приказа

Приказ Минфина России от 27 ноября 2015 г. N 183н

Изменения вступают в силу с 1 января 2016 г. и по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного приказа